Jämför elavtal & elpriser

Se de bästa elavtalen samt dagens elpris på elbörsen, Nord Pool. Använd vår guide för att lära dig mer om elavtal och elpriser. Gå vidare till ditt elområde för att se detaljerad statistik över elpriset, baserat på timme, dag och månad.

Elpriser som listas här är så kallade spotpriser vilket är det som säljs och köps på elbörsen. Detta pris inkluderar ej energiskatt, moms, påslag, elcertifikat och elnätskostnader.

Bästa elavtalen 2024

Jämför elavtal med nykundserbjudande. Se vilken typ av elhandelsavtal som är billigast (timpris/rörligt/fast) och se uträkning av din elkostnad hos elbolagen.

Bästa val av elavtal 2024
Skellefteå Kraft Schysst elhandel

Skellefteå Kraft

Villkorstid: 12 mån

Nykundserbjudande

 • Avtalsform: Rörligt pris
 • Månadsavgift: 49 kr/mån
 • Påslag: 6 öre/kWh
 • Nykundsrabatt: 441 kr + 7,5 öre/kWh
 • Bindningstid: 0 mån
 • Uppsägningstid: 0 mån
Greenely

Greenely

Villkorstid: 12 mån

Nykundserbjudande

 • Avtalsform: Timpris
 • Månadsavgift: 49 - 69 kr/mån
 • Påslag: 0 öre/kWh
 • Nykundsrabatt: 414 kr
 • Bindningstid: 0 mån
 • Uppsägningstid: 14 dgr
Fortum Schysst elhandel

Fortum

Villkorstid: 12 mån

Nykundserbjudande

 • Avtalsform: Rörligt pris
 • Månadsavgift: 49 kr/mån
 • Påslag: 5,90 öre/kWh
 • Nykundsrabatt: 588 kr
 • Bindningstid: 0 mån
 • Uppsägningstid: 2 mån
Telge Energi Schysst elhandel

Telge Energi

Villkorstid: 12 mån

 • Avtalsform: Timpris
 • Månadsavgift: 59 kr/mån
 • Påslag: 0 öre/kWh
 • Nykundsrabatt: 0 kr
 • Bindningstid: 0 mån
 • Uppsägningstid: 1 mån
Telinet Energi

Telinet Energi

Villkorstid: 12 mån

Nykundserbjudande

 • Avtalsform: Timpris
 • Månadsavgift: 69 kr/mån
 • Påslag: 0 öre/kWh
 • Nykundsrabatt: 828 kr
 • Bindningstid: 0 mån
 • Uppsägningstid: 1 mån
Svealands Elbolag

Svealands Elbolag

Villkorstid: 12 mån

Nykundserbjudande

 • Avtalsform: Timpris
 • Månadsavgift: 75 kr/mån
 • Påslag: 10,90 öre/kWh
 • Nykundsrabatt: 16,90 öre/kWh
 • Bindningstid: 0 mån
 • Uppsägningstid: 1 mån
Tibber

Tibber

Villkorstid: 12 mån

Nykundserbjudande

 • Avtalsform: Timpris
 • Månadsavgift: 49 kr/mån
 • Påslag: 0 öre/kWh
 • Nykundsrabatt: 294 kr
 • Bindningstid: 0 mån
 • Uppsägningstid: 14 dgr
Kärnfull Energi

Kärnfull Energi

Villkorstid: 12 mån

 • Avtalsform: Timpris
 • Månadsavgift: 39 kr/mån
 • Påslag: 0 öre/kWh
 • Nykundsrabatt: 0 kr
 • Bindningstid: 0 mån
 • Uppsägningstid: 2 mån
Cheap Energy

Cheap Energy

Villkorstid: 12 mån

Nykundserbjudande

 • Avtalsform: Timpris
 • Månadsavgift: 0 kr/mån
 • Påslag: 7,9 öre/kWh
 • Nykundsrabatt: 10,9 öre/kWh
 • Bindningstid: 0 mån
 • Uppsägningstid: 0 mån
Mölndal Energi Schysst elhandel

Mölndal Energi

Villkorstid: 12 mån

Nykundserbjudande

 • Avtalsform: Rörligt pris
 • Månadsavgift: 49 kr/mån
 • Påslag: 0 öre/kWh
 • Nykundsrabatt: 294 kr + 3 öre/kWh
 • Bindningstid: 0 mån
 • Uppsägningstid: 1 mån

Elavtal med bäst rabatter 2024

Elavtal med bäst rabatt just nu under juli månad. Läs mer hos elbolagen vilka avgifter som tillkommer på elavtalet i tillägg till spotpriset.

 1. Skellefteå Kraft: El utan månadsavgift i 9 månader + öresrabatt på 7,5 öre/kWh
 2. Greenely: 6 fria månadsavgifter till ett värde av 414 kr
 3. Fortum: Fri månadsavgift i 1 år, värde 588 kr

Elavtalstyper

Det finns flera olika typer av elhandelsavtal du kan välja mellan hos elbolagen. Vi går igenom de vanligaste (rörligt, fast, timpris, mixat) och beskriver vad som skiljer dem åt när du jämför elpriser.

Rörligt elavtal

Med ett rörligt elavtal har du ett elpris som följer upp- och nedgångarna på den nordiska elbörsen. Denna typen av elavtal är det som är vanligast idag och löper vanligtvis på tillsvidare utan bindningstid. Med ett rörligt elavtal får du ta del av marknadens svängningar där du kan få en hög elkostnad när elpriset är högt men du kan också få en låg elkostnad vid sjunkande elpriser.

Efter varje månad kommer din elkostnad baseras på föregående månads volymvägda medelspotpris. Så även om du har använt mer el på en specifik dag när elpriset var som lägst kommer du få betala det volymvägda spotpriset per månad. Ett volymvägt spotpris baseras på timpriset och hur mycket el ditt och alla andras hushåll med samma elavtal i samma elområde har avänt under respektive timme under månaden. Vill du ha större möjlighet att ensam styra din elkostnad per timme är ett timprisavtal att föredra.

Fast elavtal

Ett fast elavtal innebär att du tecknar ett fast elpris under en tidsperiod, vanligtvis 1 - 3 år. Din elkostnad kommer att baseras på det avtalade elpriset och kommer inte påverkas av marknadens svängningar på elbörsen som det gör vid ett rörligt elavtal. Ett fast elavtal kan vara att föredra om du vill undvika kraftiga svängningar som vi har sett under det senaste året. Nackdelen är att man ibland kan få betala ett högt elpris när elmarknaden har låga elpriser.

Ett fast elavtal bör tecknas när vi har ett lägre elpris på elbörsen, vanligtvis under sommaren när marknaden har en lägre efterfrågan på el. Chansen är högre att du kommer få ett bättre fast elpris jämfört med att teckna på hösten/vintern när efterfrågan på el är högre. Elpriset för ett fast elavtal kan variera mycket och beroende på när du tecknar elavtalet och hur elmarknaden ser ut.

Timprisavtal

Timprisavtal är något som har blivit mer populärt under de senaste åren. Med timpris får du ett nytt elpris varje timme och kan därmed styra din elförbrukning därefter. Genom att förbruka el när spotpriset är som billigast och spara el när det är som dyrast, kan du minska din elkostnad avsevärt jämfört med ett vanligt rörligt elavtal. Om du har en elbil eller solceller är detta elavtalet för dig. Uträkningar har visat att man kan spara upp till 25 procent jämfört med ett "vanligt" elavtal.

När du har ett timprisavtal måste du som kund vara aktiv och följa elpriset för att du ska kunna utnyttja fördelarna med ett timprisavtal. Hos oss kan du dagens och morgondagens elpriser i ditt elområde när det är som billigast vs. dyrast och undvika eventuella pristoppar. Vissa elbolag som Greenely har även appar där du kan följa elpriset och få pushnotiser när elpriset är högt eller lågt. Vid hög elproduktion och låg efterfrågan brukar elpriset vara som billigast. Se jämförelse mellan Tibber vs Greenely.

Mixat elavtal

Ett mixat elavtal innebär att du betalar rörligt elpris under en tidsperiod och fast elpris under resterande tid av året. Vanligtvis brukar elbolagen lägga upp det så att du får rörligt elpris under sommaren och fast elpris under vintern. Denna typen av elavtal kan inte alltid tecknas, utan det är bara ett fåtal elbolag som säljer dessa under en viss tidsperiod.

Schysst elhandel

Se vilka elbolag som har en Schysst elhandel certifiering framtagen av Energiföretagen Sverige. För att bli medlem måste elbolagen förbinda sig till 18 kundlöften som ska göra det enklare för kunden samt göra så de känner sig tryggare i sitt val av elavtal. Elbolag som har en Schysst elhandel certifiering är bland annat Fortum, Telge Energi och Skellefteå Kraft.

Fördelning av elavtal på olika avtalstyper

Se procentuell fördelning över vilka avtalstyper som kunder hade under maj 2024. Se källa för specifik fördelning över avtalstyper per elområde.

Elavtal Fördelning
Anvisat elavtal 6,4 %
Elavtal om rörligt pris 57,4 %
Elavtal fast pris (1 år) 5,3 %
Elavtal fast pris (2 år) 0,8 %
Elavtal fast pris (3 år) 6,6 %
Timprisavtal 12,5 %
Övriga avtalsformer 11,1 %

Källa: SCB.se

Elavtal & nätbolag i storstäderna

Se elavtal och nätbolag för boende i Stockholm, Göteborg, Malmö samt i närliggande kommuner. Till skillnad från elbolag så kan du inte välja nätbolag utan du är bunden till det elnätsföretaget som äger nätet där just du bor. Ta även del av prognos för elpriset och hur fördelningen av elavtal på olika avtalstyper ser ut i ditt område.

Jämför
Elavtal i Stockholm Elavtal & Nätbolag
Jämför
Elavtal i Göteborg Elavtal & Nätbolag
Jämför
Elavtal i Malmö Elavtal & Nätbolag
Elskling Jämförelse

Hitta billigaste elavtal

Skriv in ditt postnummer och se vilket elavtal som passar dig bäst.

Elpris juni 2024

Elpriset i juni månad för alla Sveriges elområden:

Vid jämförelse av elavtal baseras uppskattad månadskostnad på följande elpriser.

 • SE1 - Luleå 24,04 öre/kWh
 • SE2 - Sundsvall 24,04 öre/kWh
 • SE3 - Stockholm 27,27 öre/kWh
 • SE4 - Malmö 62,70 öre/kWh

Elavtal med 100 % el från kärnkraft

Välj elbolag som endast levererar el från kärnkraft som är säkrast och pålitligast av alla energikällor. Du stöttar också framtida kärnkraft med att priset inkluderar ett forskningsstöd per kilowattimme. Elavtalet innehåller ursprungsgarantier från svenska reaktorer vilket gör att man kan garantera att din elförbrukning kommer från svenska kärnkraftverk.

Kärnfull Energi

Kärnfull Energi

Villkorstid: 12 mån

 • Avtalsform: Timpris
 • Månadsavgift: 39 kr/mån
 • Påslag: 0 öre/kWh
 • Nykundsrabatt: 0 kr
 • Bindningstid: 0 mån
 • Uppsägningstid: 2 mån

Elavtal med 100 % förnybar el

Precis som du kan handla med ursprungsgarantier från kärnkraft så kan du göra likadant med förnybar energi. Välj denna typen av elavtal om du bara vill att din elförbrukning kommer från sol, vind och vatten. Flera bolag erbjuder endast förnybar energi medans andra elbolag har det som tillval, där man betalar ett extra påslag per kilowattimme.

Telge Energi Schysst elhandel

Telge Energi

Villkorstid: 12 mån

 • Avtalsform: Timpris
 • Månadsavgift: 59 kr/mån
 • Påslag: 0 öre/kWh
 • Nykundsrabatt: 0 kr
 • Bindningstid: 0 mån
 • Uppsägningstid: 1 mån
Telinet Energi

Telinet Energi

Villkorstid: 12 mån

Nykundserbjudande

 • Avtalsform: Timpris
 • Månadsavgift: 69 kr/mån
 • Påslag: 0 öre/kWh
 • Nykundsrabatt: 828 kr
 • Bindningstid: 0 mån
 • Uppsägningstid: 1 mån

Detta består din elräkning av

Din elräkning består av flera kostnader, skatt och påslag som du betalar till både elbolag och nätbolag. Se vad din elräkning kan bestå av så du får större förståelse hur mycket du behöver betala per månad. När du jämför elavtal och jämför elpriser kommer bara kostnader hos elbolagen att redovisas.

Elkostnad hos elbolag

 1. Spotpris: Kostnaden för den el du förbrukar och som elbolagen köper på elbörsen (spotpris). Det är denna prisuppgift som elbolagen utgår ifrån när man lämnar dig en prisoffert när du jämför elavtal. Har du ett rörligt elavtal baseras elkostnaden på föregående månads medelspotpris multiplicerat med antal kilowattimmar du förbrukar. Se elpriser för aktuella spotpriser.
 2. Abonnemangsavgifter: Tillhörande avgifter som tillkommer på ditt elavtal. Detta kan vara en månadsavgift på ditt elabonnemang samt påslag som läggs ovanpå elpriset.
 3. Elcertifikat: En avgift som bidrar till att öka Sveriges elproduktion från förnybara energikällor. Denna avgift redovisas ibland separat på din elräkning.

Elkostnad hos nätbolag

 1. Elnätskostnad: Kostnaden för att transportera hem elen till dig via elnätet. Nätavgiften brukar bestå av en fast del och en rörlig del.
 2. Effektavgift: Allt fler nätbolag tar ut en kostnad som baseras på hur mycket el du använder samtidigt och vid vilka tidpunkter på dygnet.
 3. Energiskatt: En svensk punktskatt (42,8 öre/kWh exkl. moms). Energiskatten höjdes 2024 från tidigare 39,2 öre/kWh till 42,8 öre/kWh.

Moms tillkommer på din elräkning med 25 %. Detta gäller även på energiskatten.

Normal elförbrukning

Beroende på om du bor i villa eller lägenhet så kan din elförbrukning variera väldigt mycket. Faktorer som kyla spelar också in då en stor del av elkostnaden är uppvärmning av ens bostad. Se hur en normal förbrukning brukar vara per år beroende på vad för typ av boende du har.

Vänd dig till Konsumenternas Energimarknadsbyrå för mer detaljerad data hur elförbrukningen varierar över året.

Boende Normal elförbrukning
Liten lägenhet 2000 kWh/år
Stor lägenhet 5000 kWh/år
Villa fjärrvärme 5000 kWh/år
Villa eluppvärmd 20000 kWh/år