Elbolag i Sverige

Lista på svenska elbolag

Det finns idag ca 150 elbolag i Sverige efter att svenska elmarknaden avreglerades 1996. Läs mer om de elbolag vi har recenserat på Elhandelsavtal.se och se vilka avgifter och kostnader som tillkommer på ditt elhandelsavtal.

Sveriges största elbolag

Årligen släpps det en lista över Sveriges 30 största elhandelsbolag. Under 2022 såg man en tydlig tendens där digitala elhandelsbolag går bäst. Intresset för timavtal har ökat kraftigt där man kan man styra sin elanvändning och minska sin elkostnad. Störst ökning stod Tibber för med 50 000 nya kunder enligt Energimarknadens beräkningar. Se nedan topp 5 största elbolag i Sverige.

Elbolag Kunder
Fortum 872 000*
Vattenfall 861 000
Eon 700 000
Jämtkraft 286 000
Göteborg Energi 257 000

*Elbolag som inte velat uppge sitt kundantal utan siffran bygger på Energimarknadens beräkningar.

Källa: Energi.se

Elbolag med bäst rabatter 2024

Elbolag med bäst rabatt just nu under juli månad. Läs mer hos elbolagen vilka avgifter som tillkommer på elavtalet i tillägg till spotpriset.

  1. Skellefteå Kraft: El utan månadsavgift i 9 månader + öresrabatt på 7,5 öre/kWh
  2. Skellefteå Kraft: El utan månadsavgift i 9 månader + öresrabatt på 7,5 öre/kWh
  3. Fortum: Fri månadsavgift i 1 år, värde 588 kr

Elbolag certifierad med Schysst elhandel

Schysst elhandel är en certifiering framtagen av Energiföretagen Sverige med syftet att konsumenter ska känna sig trygga när man tecknar ett elavtal. Som företag förbinder man sig till att uppfylla 18 kundlöften där man tar hänsyn till sina kunder i säljprocessen.

Elbolag som har en Schysst elhandel certifiering är bland annat Fortum, Telge Energi och Skellefteå Kraft.

Information
Energiforetagen.se Certifierade företag
Schysst elhandel

Bästa elbolag enligt Svenskt Kvalitetsindex

Kundnöjdhet

Svenskt Kvalitetsindex mäter kundnöjdheten bland privat- och företagskunder för elhandeln. Studien visade att under 2022 så hade 1 av 5 bytt elbolag och 1 av 4 har gjort ändringar i sitt elavtal. Se topp 10 elbolag som fick bäst betyg i studien.

Elbolag Betyg 0-100
Tibber 75,3
GodEl 74,8
Trollhättan Energi 73,0
Skellefteå Kraft 72,8
Jämtkraft 72,6
Dalakraft 70,7
Enkla Elbolaget 69,1
Borås Elhandel 68,6
Övriga 67,6
Telge Energi 67,1

Hållbarhetsindex

Hållbarhetsindex är en branschstudie som utförs av Svenskt Kvalitetsindex och bygger på ca 10 500 intervjuer. Studien visar hur bra elbolagen är på att erbjuda bättre digitala tjänster och möjligheter att välja hållbara energislag. Se topp 10 elbolag som fick bäst betyg i studien.

Elbolag Hållbarhetsindex 0-100
GodEl 74,8
Trollhättan Energi 73,0
Jämtkraft 72,6
Skellefteå Kraft 72,1
Dalakraft 70,7
Enkla Elbolaget 69,1
Borås Elhandel 68,6
Telge Energi 67,1
Oskarshamn Energi 66,8
Växjö Energi 65,7

Källa: Kvalitetsindex.se