Elområden i Sverige

Sverige indelat i fyra elområden

Sverige består idag av fyra elområden: SE1 - Luleå, SE2 - Sundsvall, SE3 - Stockholm och SE4 - Malmö. Anledningen till att vi har flera elområden är på grund av en anmälan av Dansk Energi till EU-kommissionen. I sin anmälan protesterade Dansk Energi att det blev periodvis begränsad export till Danmark under kalla vinterdagar då vi inte kunde transportera elen från norra till södra Sverige. Under våren 2010 krävde EU-kommissionen att vi var tvungna att hantera överföringsbegränsningar på ett annat sätt. Detta resulterade i att Svenska kraftnät delade in Sverige i fyra elområden den 1 november 2011.

Att Sverige är uppdelat i flera elområden gör att vi har prisskillnader och att man får betala olika elpriser beroende på var i landet man bor. Ofta ser vi ett lägre elpris i norr (elområden SE1 och SE2) medan vi har ett högre elpris i söder (elområden SE3 och SE4) på grund av en högre efterfrågan.

Karta över elområden

Överföringskapacitet mellan elområden

För att transportera elen mellan våra elområden behövs elledningar men ibland saknar vi kapacitet i stamnätet att överföra elen från norr till söder. Idealiskt sker elproduktionen där vi har hög konsumtion men så ser det inte ut i Sverige. Den största delen av vår elproduktion sker i norra Sverige medan vi har störst elförbrukning i södra Sverige. Detta är anledningen till att vi har prisskillnader idag mellan de olika elområden på grund av begränsningar i överföringskapaciteten. Detta har gjort att det finns ett stort behov av att bygga ut vårt stamnätet inför framtiden.

Begränsningar i överföringskapacitet

Enligt Svenska Kraftnäts rapport Kraftbalansen på den svenska elmarknaden 2022 så finns det handelskapaciteter mellan Sveriges elområden. Tabell visar data från vintern 2022/2023.

Från Till SE1 Till SE2 Till SE3 Till SE4
SE1 3300 MW
SE2 3300 MW 7300 MW
SE3 7300 MW 6200 MW
SE4 2800 MW
Information
Elproduktion Installerad effekt per elområde

Elflöden mellan våra elområden

Överföringar mellan våra elområden sker hela tiden där vi importerar och exporterar från norr till söder, men också via andra länder som Norge, Finland, Danmark, Tyskland, Polen och Litauen. Se även installerad effekt per kraftslag för varje elområde.

Elområde: SE1 - Luleå

Export Till Flöde
SE1 Luleå SE2 Sundsvall 136 MW
SE1 Luleå NO4 Norge 492 MW
Import Från Flöde
SE1 Luleå Finland 506 MW

Nettoexport: 122 MW

Elområde: SE2 - Sundsvall

Export Till Flöde
SE2 Sundsvall SE3 Stockholm 426 MW
SE2 Sundsvall NO3 Norge 702 MW
SE2 Sundsvall NO4 Norge 179 MW
SE2 Sundsvall SE1 Luleå 136 MW
Import Från Flöde

Nettoexport: 1443 MW

Elområde: SE3 - Stockholm

Export Till Flöde
SE3 Stockholm SE4 Malmö 1717 MW
SE3 Stockholm Finland 8 MW
SE3 Stockholm NO1 Norge 433 MW
Import Från Flöde
SE3 Stockholm DK1 Danmark 482 MW
SE3 Stockholm SE2 Sundsvall 426 MW

Nettoexport: 1250 MW

Elområde: SE4 - Malmö

Export Till Flöde
SE4 Malmö DK2 Danmark 106 MW
SE4 Malmö Polen 255 MW
SE4 Malmö Litauen 733 MW
Import Från Flöde
SE4 Malmö SE3 Stockholm 1717 MW

Nettoimport: 623 MW

Källa: Statnett.no

Uppdaterad senast: 2024-07-13 kl. 10:40

Vanliga frågor och svar

Vilket elområde bor jag i?

Sverige är uppdelat i fyra elområden: SE1 - Luleå, SE2 - Sundsvall, SE3 - Stockholm, SE4 - Malmö. Använd Svenska Kraftnäts webbsida, Nätområden.se, för att se vilket elområde du bor i.

Varför är det prisskillnader mellan elområden?

Vi har överskott av elproduktion i norr medan vi har ett underskott i söder där behovet är som störst. Prisskillnader uppstår då vi har begränsningar i överföringskapaciteten att överföra el från norr till söder. Därför har vi oftast lägre elpriser i norr och högre elpriser i söder.

Vilket elområde har dyrast el?

Vi brukar se högst elpris i elområde SE4 - Malmö, tätt följt av elområde SE3 - Stockholm. Elområde SE1 och SE2 brukar oftast ha lägst elpris.