Prognos för elpriset

Så ser elmarknaden ut

Efter att sett rekordhöga elpriser i december månad för alla elområden så har vi sett elpriset sjunka de senaste månaderna. En stor anledning är att det varit mildare väder i början av året och gaspriset har sjunkit i Europa. Flera företag varnar dock för höga elpriser framöver där vi kommer se större prisvariationer vilket kommer göra det viktigare för kunden att planera sin elförbrukning.

Prognos för våren 2023

Prognos visar att vi kommer ha något högre elpris i början av mars men kommer att sjunka i slutet av månaden. Påverkande faktorer för mars har varit kallare väder och mindre blåst i början av månaden samt att Oskarshamn 3 har tillfället varit ur drift. Fram till sommaren kan vi vänta oss spotpriser mellan 50 - 60 öre/kWh för elområde 1 och 2, 80 - 90 öre/kWh för elområde 3 och 120 - 130 öre/kWh för elområde 4.

Prognos för 2024

Genom att analysera terminspriserna på handelsplatsen Nasdaq OMX Commodities så kan man se vilka prissäkringar som har gjorts. Detta ger en fingervisning vilka spotpriser vi kan vänta oss nästa år. Terminspriserna avser systempriset vilket betyder att det priser för hela Norden där våra elområden ingår.

Enligt nuvarande data så är prognosen 50 - 60 öre/kWh för elområde 1 och 2, 75 - 85 öre/kWh för elområde 3 och 120 - 130 öre/kWh för elområde 4. Denna prognos ändras ständigt och är bara den prissäkring som elbolagen gör just nu inför 2024.

Bixias prognos 2022 - 2040

Enligt Bixias prognos så väntar man sig att elpriset kommer att bli mer volatilt. Denna bedömningen gör man delvis på att vi framöver får större del förnybar energi. Utvecklingen och befolkningsökning kommer också skapa ett större behov av elproduktion där det kommer bli viktigt att ha bra överföringskapaciteter mellan våra elområden. Detta kommer kräva flera investeringar i infrastruktur och ledningar både inom Sverige och övriga länder.

Prisutveckling framöver

Enligt Energimarknadsbyrån så finns det studier över hur elmarknaden och elpriset kommer att utvecklas framöver.

Större variationer i elpriset

Ett stabilt elpris som vi hade förr kommer bli mer och mer ovanligt. Vi har en omställning till 100 % förnybara energikällor vilket innebär att vi får mer el från icke planerbar produktion. Elproduktionen bedöms skapa en ökad utmaning för elbalansen där vi kan se pristoppar när vi har en hög elanvändning och en låg produktion. Vi kommer också se höga elpriser vid fler tidpunkter än idag och inte bara när det är kallt väder som skapar en högre efterfrågan.

Större prisskillnader mellan elområden

Vi har alltid haft prisskillnader mellan våra fyra elområden men förväntas bli ännu större framöver. Detta gäller specifikt södra Sverige (elområde 3 och 4) som kommer har ett högre elpris än norra Sverige (elområde 1 och 2).

Installerad effekt per kraftslag ökar

Prognos för installerad effekt (MW) per kraftslag och elområde vid årsskiftet 2022/2023. Vindkraft byggs ut vilket kan skapa lägre elpriser när det är blåsigt väder. Fortsatt är kärnkraft en viktig del i vår elproduktion då det är en planerbar produktion. Siffrorna är avrundade till närmsta hundratal.

Kraftslag 2022 Förändring 2023
Kärnkraft 6900 MW +0 MW
Kraftvärme 4400 MW +0 MW
Vindkraft 12100 MW +2200 MW
Vattenkraft 16300 MW +0 MW
Solkraft 1600 MW +700 MW

Källa: Svk.se

Prisutveckling senaste 3 månader

Se hur spotpriset rör på sig på elbörsen jämfört med året innan. Har du ett rörligt elavtal betalar du anvisat spotpris + kostnader för påslag, elcertifikat, energiskatt, moms etc. Läs mer om timpris för att anpassa din elförbrukning och minska din elkostnad.

Elområde: SE1 - Luleå

Månad 2022 2023
November122,07 öre/kWh60,90 öre/kWh -50%
Oktober50,49 öre/kWh17,58 öre/kWh -65%
September100,72 öre/kWh10,89 öre/kWh -89%

Elområde: SE2 - Sundsvall

Månad 2022 2023
November122,07 öre/kWh60,90 öre/kWh -50%
Oktober51,32 öre/kWh17,58 öre/kWh -66%
September101,12 öre/kWh10,89 öre/kWh -89%

Elområde: SE3 - Stockholm

Månad 2022 2023
November130,88 öre/kWh82,13 öre/kWh -37%
Oktober80,65 öre/kWh33,06 öre/kWh -59%
September228,63 öre/kWh24,32 öre/kWh -89%

Elområde: SE4 - Malmö

Månad 2022 2023
November134,84 öre/kWh84,72 öre/kWh -37%
Oktober81,26 öre/kWh35,95 öre/kWh -56%
September241,67 öre/kWh51,33 öre/kWh -79%