Rörligt elavtal

Jämför rörliga elavtal

Se vilka elbolag du kan vända dig till för att teckna ett rörligt elavtal. Se elpris, månadsavgift och nykundserbjudanden.

Timprisavtal Rörligt elavtal Fast elavtal
Bästa val av elavtal 2024
Skellefteå Kraft Schysst elhandel

Skellefteå Kraft

Villkorstid: 12 mån

Nykundserbjudande

 • Avtalsform: Rörligt pris
 • Månadsavgift: 49 kr/mån
 • Påslag: 6 öre/kWh
 • Nykundsrabatt: 441 kr + 7,5 öre/kWh
 • Bindningstid: 0 mån
 • Uppsägningstid: 0 mån
Fortum Schysst elhandel

Fortum

Villkorstid: 12 mån

Nykundserbjudande

 • Avtalsform: Rörligt pris
 • Månadsavgift: 49 kr/mån
 • Påslag: 5,90 öre/kWh
 • Nykundsrabatt: 588 kr
 • Bindningstid: 0 mån
 • Uppsägningstid: 2 mån
Telge Energi Schysst elhandel

Telge Energi

Villkorstid: 12 mån

 • Avtalsform: Rörligt pris
 • Månadsavgift: 59 kr/mån
 • Påslag: 0 öre/kWh
 • Nykundsrabatt: 0 kr
 • Bindningstid: 0 mån
 • Uppsägningstid: 1 mån
Telinet Energi

Telinet Energi

Villkorstid: 12 mån

Nykundserbjudande

 • Avtalsform: Rörligt pris
 • Månadsavgift: 59 kr/mån
 • Påslag: 0 öre/kWh
 • Nykundsrabatt: 708 kr
 • Bindningstid: 0 mån
 • Uppsägningstid: 1 mån
Cheap Energy

Cheap Energy

Villkorstid: 12 mån

Nykundserbjudande

 • Avtalsform: Rörligt pris
 • Månadsavgift: 0 kr/mån
 • Påslag: 7,9 öre/kWh
 • Nykundsrabatt: 17,9 öre/kWh
 • Bindningstid: 0 mån
 • Uppsägningstid: 0 mån
Mölndal Energi Schysst elhandel

Mölndal Energi

Villkorstid: 12 mån

Nykundserbjudande

 • Avtalsform: Rörligt pris
 • Månadsavgift: 49 kr/mån
 • Påslag: 0 öre/kWh
 • Nykundsrabatt: 294 kr + 3 öre/kWh
 • Bindningstid: 0 mån
 • Uppsägningstid: 1 mån

Vad är ett rörligt elavtal?

Med ett rörligt elavtal får du betala det genomsnittliga spotpriset på elbörsen Nord Pool som baseras på dygnets timpriser. Efter varje månad betalar du genomsnittliga månadspriset + påslag, avgifter, energiskatt och moms. Detta är det vanligaste elavtal som svenskar har idag och elpriset kommer att variera beroende hur det ser ut på elbörsen. Vid vintermånader brukar ett rörligt elavtal ha högre elpriser medan priset brukar vara lägre på sommaren när vi har en låg efterfrågan.

Genom att hålla koll på aktuell månads medelspotpris kan du få en prognos på hur högt ditt elpris kommer att vara och hur mycket din elkostnad kommer att sluta på (om du även håller koll på din elförbrukning).

Elbolag får inte erbjuda rörligt pris till konsumenter med en bindningstid längre än tre månader. Vanligaste bindningstiden är 0 månader vilket gör att du som konsument kan vara aktiv på elmarknaden och byta elavtal för att ta del av nya nykundserbjudanden med bra rabatter.

När ska man välja ett rörligt elavtal?

Ett rörligt elavtal kan vara bäst lämpligt i vissa specifika situationer. Det är viktigt att komma ihåg att olika marknader och elpriser kan variera över tid och i olika regioner. Därför är det alltid bra att göra en noggrann analys av din egen situation och de aktuella marknadsförhållandena innan du fattar ett beslut.

Här är några situationer när ett rörligt elavtal kan vara fördelaktigt:

1. Låga elpriser

Om marknadspriserna för el är låga, kan ett rörligt elavtal ge dig möjlighet att dra nytta av dessa låga priser.

2. Förmåga att övervaka marknaden

Om du är aktiv och har möjlighet att följa marknadspriserna och göra beslut om byte av elavtal när priset är fördelaktigt, kan ett rörligt avtal vara ett bra val.

3. Förmåga att hantera prisvariationer

Om du har ekonomiskt utrymme att klara av fluktuationer i dina elräkningar och inte oroar dig för kortsiktiga prissvängningar, kan ett rörligt avtal vara ett alternativ.

Vanliga frågor och svar

Vad innebär rörligt elavtal?

Ett rörligt elavtal följer spotpriset på elbörsen. Detta kan göra så att elpriset varierar mycket beroende på elproduktion i relation till efterfrågan.

Hur beräknas rörligt elpris per månad?

Elpriset baseras på förra månadens genomsnittliga spotpris på elbörsen Nord Pool. På vår webbsida kan du se aktuell prognos för varje månad hur mycket elpriset kommer att landa på.

Är rörligt bättre än fast elavtal?

Det beror på hur elpriset utvecklas på elbörsen Nord Pool. Oftast brukar det löna sig att ha ett rörligt elavtal med större valmöjligheter att byta elbolag eller att teckna ett annat elavtal. Med fast elavtal ingår bindningstid vilket kan vara på flera år.