Elpriser

Se hur elpriset är idag och imorgon på nordiska elbörsen. Välj elområde för att se aktuella spotpriser där du bor. Vi listar aktuella timpriser, dagspriser och månadspriser. Morgondagens timpriser uppdateras på vår sida kl. 13:30.

Se prognos på hur mycket elpriset kommer att landa på i december månad. Har du ett timprisavtal kan du anpassa din elförbrukning när elpriset är som dyrast vs. billigast.

Elpriser i Sveriges elområden

Sverige är uppdelat i fyra olika elområden för elförbrukning och elproduktion: SE1 - Luleå, SE2 - Sundsvall, SE3 - Stockholm och SE4 - Malmö. Denna uppdelning skapades 2011, efter en anmälan av Svenska kraftnät till EU-kommissionen, för att kunna hantera de överföringsbegränsningar som finns.

Mycket av den el som produceras idag kommer från vattenkraft, vindkraft och kärnkraft. Den mesta av vår elproduktion produceras i norr medan elkonsumtionen är som störst i södra Sverige. Detta ställer till problem då det uppstår begränsningar i överföringskapaciteten. Det är detta som skapar prisskillnader mellan våra fyra elområden där vi ofta ser ett billigare elpris i norr (elområde SE1 och SE2) än i söder (elområde SE3 och SE4). Detta är en av anledningarna till varför det alltid är bra att man jämför elpriser innan man fattar beslut om att byta elbolag.

Så sätts priset på elbörsen

Elpriset (spotpris) sätts på elbörsen, Nord Pool. Detta sätts per timme och bestäms efter hur mycket det kostar att producera den sista kilowattimmen för att möta efterfrågan på elmarknaden. Först brukar de billigaste produktionsslagen gälla där man har vindkraft, vattenkraft etc. För större efterfrågan räknas produktionsslag som har en högre kostnad att producera, t.ex. fossil elproduktion.

Spotpris

Elpriset som listas här är ett så kallat spotpris vilket inte omfattar kostnad för elcertifikat, elskatt, moms etc. Detta är priset som handlas på elbörsen och ligger till grund vilket elpris du kommer få hos elbolagen.

Elbolag
Jämför elbolag Jämför elpriser på elavtal
Populär jämförelse Solceller
Jämför solceller Jämför priser på solceller

Elpris idag

Elpriset idag (8 december) för alla Sveriges elområden:

 • SE1 - Luleå 98,63 öre/kWh
 • SE2 - Sundsvall 98,63 öre/kWh
 • SE3 - Stockholm 111,87 öre/kWh
 • SE4 - Malmö 112,70 öre/kWh

Elpris imorgon

Elpriset imorgon (9 december) för alla Sveriges elområden:

 • SE1 - Luleå 68,57 öre/kWh
 • SE2 - Sundsvall 68,57 öre/kWh
 • SE3 - Stockholm 74,51 öre/kWh
 • SE4 - Malmö 81,91 öre/kWh

Timpriser

Timpriser idag

Se hur stor skillnad det är i timpris idag (8 december) för Sveriges elområden när det som är billigast vs. dyrast. Gå vidare till respektive elområde för att se en lista på alla dygnets timpriser. Elpriset är angivet i öre/kWh. Använd Greenely för att styra ditt timpris →

Timpris SE1 SE2 SE3 SE4
Lägsta timpris 78,86 78,86 78,86 78,86
Högsta timpris 122,82 122,82 133,80 133,80
Prisskillnad 43,96 43,96 54,94 54,94
Snittpris 98,63 98,63 111,87 112,70

Timpriser imorgon

Morgondagens timpriser (9 december) är tillgängliga efter kl. 13:30. Se hur billig eller dyr elen kommer att vara imorgon.

Timpris SE1 SE2 SE3 SE4
Lägsta timpris 51,97 51,97 51,97 51,97
Högsta timpris 73,00 73,00 96,36 102,94
Prisskillnad 21,03 21,03 44,39 50,97
Snittpris 68,57 68,57 74,51 81,91

Elavtal med bäst rabatter 2023

Elavtal med bäst rabatt just nu under december månad för boende i alla elområden. Läs mer hos elbolagen vilka avgifter som tillkommer på elavtalet i tillägg till spotpriset.

 1. Skellefteå Kraft: El utan månadsavgift i 12 månader + öresrabatt på 7,5 öre/kWh
 2. Fortum: Fri månadsavgift i 1 år, värde 588 kr
 3. Cheap Energy: -10.9 öre/kWh rabatt på elen i 12 mån om du väljer Rörligt timpris utan bindning

Dagspriser

Lista på spotpriser per dag angivet i öre/kWh. Se hur spotpriset har utvecklats över tid de senaste två veckorna. Spotpriset brukar ligga på en högre prisnivå under vardagar när det finns en högre efterfrågan på el. Idag har vi ett spotpris på 98,63 öre/kWh i elområde SE1 - Luleå, 98,63 öre/kWh i SE2 - Sundsvall, 111,87 öre/kWh i SE3 - Stockholm och 112,70 öre/kWh i SE4 - Malmö.

Datum SE1 SE2 SE3 SE4
Imorgon 68,57 68,57 74,51 81,91
Idag 98,63 98,63 111,87 112,70
2023-12-07110,57110,57129,87131,20
2023-12-06147,68147,68147,98148,37
2023-12-05180,82180,82180,82180,82
2023-12-04172,26172,26172,26172,26
2023-12-03103,42103,42118,44118,44
2023-12-0289,9789,97129,78130,23
2023-12-0188,8488,84167,68180,49
2023-11-3085,3285,32189,21190,76
2023-11-2942,7742,77152,79160,90
2023-11-2829,0829,08131,35132,58
2023-11-2750,2950,29127,07127,11
2023-11-2669,0669,06130,61130,63
2023-11-2535,0735,0782,7182,87

Månadspriser

Lista på spotpriser per månad angivet i öre/kWh. Se hur spotpriset har utvecklats över tid per månad och prognos för medelspotpris i december månad.

Månad SE1 SE2 SE3 SE4
November 202360,9060,9082,1384,72
Oktober 202317,5817,5833,0635,95
September 202310,8910,8924,3251,33
Augusti 202323,7623,7636,9649,54
Juli 202337,4037,4037,6541,76
Juni 202351,6151,6153,06103,39
Maj 202327,7727,8439,0273,50
April 202366,4766,4768,7073,87
Mars 202356,4956,4980,6291,79
Februari 202352,0352,0382,54102,79
Januari 202370,3870,3892,58104,43
December 2022205,95206,03269,02271,45

Medelspotpris 1-8 december

Se hur det genomsnittliga spotpriset utvecklas över tid i december månad. Ju längre in i månaden vi befinner oss desto mer träffsäker prognos kommer du få på hur högt ditt elpris kommer att vara i december. Det rörliga elhandelspriset på ditt elavtal baseras på ett volymvägt genomsnitt av spotpriset för månadens alla timmar.

Månad SE1 SE2 SE3 SE4
December 124,02 124,02 144,84 146,81

Historiska elpriser

Lista på spotpriser per år angivet i öre/kWh. Se historiska elpriser för perioden 2015 - 2022.

År SE1 SE2 SE3 SE4
2022 63,41 66,43 137,87 162,05
2021 43,23 43,29 67,16 81,87
2020 15,03 15,03 22,10 26,96
2019 40,10 40,10 40,55 42,09
2018 45,46 45,46 45,78 47,66
2017 29,71 29,71 30,09 31,00
2016 27,51 27,51 27,78 28,06
2015 19,80 19,81 20,59 21,43

Källa: Nordpoolgroup.com

Faktorer som påverkar elpriset

Att vi har haft höga elpriser det senaste året är väl knappast någon som har missat. Vi går igenom och förklarar varför vi har sett en sån hög prisökning och vilka faktorer som har påverkat elpriset.

1. Sverige är sammankopplade med andra länder

Elpriset handlas på elbörsen där vi är sammankopplade och importerar/exporterar el från/till länder som Tyskland, Polen, Finland, Norge etc. Även om vi exporterar el från södra Sverige till kontinenten så kan vi drabbas av högre elpriser. Anledningen beror på hur prissättningen fungerar på elbörsen, där alla får betala samma pris och avgörs över hur mycket den sista kilowattimmen kostar att producera för att möta efterfrågan. Detta är extra känsligt för södra Sverige, speciellt elområde SE4 - Malmö. Det uppstår oftast situationer där vi inte kan möta den exportefterfrågan som finns och därför drivs priset upp även för oss.

2. Dyrare fossila bränslen

Även om vi i Sverige är bra på producera el från förnybar kraft så ser det annorlunda ut i Europa. Där är en stor majoritet av den el som produceras fortfarande fossilbaserad (gas, kol, olja). I och med att vi är sammankopplade på elbörsen och hur prissättningen fungerar så påverkas vi när priserna stiger på fossilbaserad bränsle. Den senaste prisökningen beror mycket på att gaspriset har ökat flera hundra procent. Detta är i stor del på grund av Rysslands invasion mot Ukraina följt av flera sanktioner som i sin tur har påverkat gaspriset.

3. Minskad elproduktion och begränsad överföringskapacitet

På grund av att vi har stängt ner fyra reaktorer så har vi fått en elproduktion som är lite mindre planerbar i Sverige. När det blåser mindre ser vi ofta högre elpriser och vi ligger ibland på nettoimport när vi har väldigt hög efterfrågan. Vi har dessutom mycket av vår elproduktion i norra Sverige medan vi har störst efterfrågan på el i Södra Sverige. Detta skapar prisskillnader mellan våra elområden då vi har en begränsad överföringskapacitet i stamnätet att överföra elen från norr till söder. Detta har gjort att det finns ett stort behov av att bygga ut vårt stamnätet inför framtiden.

4. Elpriset har blivit mer väderberoende

I och med omställningen till förnybar kraft så kan vi inte planera vår elproduktion lika bra. När det blåser lite påverkar det våra vindkraft, och har vi dessutom lite nederbörd påverkar det vår elproduktion från vattenkraft. Även andra energikällor som solceller är till stor del beroende av vädret. Detta gör att man i framtiden får vara beredd på mer tvära prisförändringar då vädret har blivit en större faktor än tidigare. Vi i Sverige påverkas även av vädret i övriga Europa. Är det vindstilla i Tyskland kommer det skapa en större efterfrågan på export från södra Sverige som i sin tur driver upp elpriset.

Jämför elpriser i Norden

Se hur elpriset är i Sverige jämfört med våra nordiska grannländer. Då Sverige, Danmark och Norge består av flera elområden så har vi räknat fram ett genomsnitt för att kunna jämföra land för land.

Idag

Land Spotpris
SE Sverige 105,46 öre/kWh
FI Finland +6 % högre ↑
DK Danmark +9 % högre ↑
NO Norge 0 % skillnad

Föregående månad

Land Spotpris
SE Sverige 72,16 öre/kWh
FI Finland +11 % högre ↑
DK Danmark +36 % högre ↑
NO Norge +20 % högre ↑

Sveriges spotpris baseras på ett genomsnitt av spotpriset i SE1 - Luleå, SE2 - Sundsvall, SE3 - Stockholm och SE4 - Malmö.

Danmark är indelat i två elområden: DK1 (västra) och DK2 (östra). Norge är indelat i fem elområden: NO1 - Oslo, NO2 - Kristiansand, NO3 - Trondheim, NO4 - Tromsø och NO5 - Bergen.

Frågor och svar

Hur mycket kostar elen idag?

Elpriset idag är 98,63 öre/kWh för elområde SE1 - Luleå, 98,63 öre/kWh för elområde SE2 - Sundsvall, 111,87 öre/kWh för elområde SE3 - Stockholm och 112,70 öre/kWh för elområde SE4 - Malmö. Detta är det genomsnittliga spotpriset för dygnets alla timpriser.

När är elen billigast?

Elen är ofta billigast på natten eller på helger när vi har låg efterfrågan på elförbrukning. Vid dessa tider använder vi mindre el både i hemmen och i industrin. Ibland kan vi även få höga elpriser på natten men beror då på andra faktorer som driver upp spotpriset.

När är elen dyrast?

Elen är dyrast när elnätet är ansträngt och vi har en hög efterfrågan. Svenska Kraftnät definierar denna tid som höglasttimmar, vilket är de timmar under en vecka med högst förbrukning. Tiden för höglasttimmar är vardagar mellan kl 8-11 och mellan kl 16-19.